Denonco – Te drejta dhe ligje

Ligji për Kujdesin Paliativ

Për të lexuar mbi ligjin për Kujdesin Paliativ, klikoni mbi foto ose KËTU

 

Barnat për përdorim spitalor, urdhri i ministrit

Urdhri mbi barnat për përdorim spitalor. Për ta lexuar, kliko mbi foto ose këtu

 

Ligji për barnat, çfarë parashikohet

Ligji për barnat… Kliko mbi foto ose këtu

 

Karta Shqiptare e të Drejtave të Pacientit

Kliko: KARTA SHQIPTARE E TE DREJTAVE TE PACIENTIT e miratuar Karta e të Drejtave të Pacientit Kjo kartë është miratuar nga Ministria e Shëndetësisë me Urdhër Nr. 657, dt. 15.02.2010 1-E drejta për masat parandaluese Çdo pacient...

 

Karta Shqiptare e të Drejtave të Pacientit, urdhri i ministrit

 

Ligji për kujdesin shëndetësor në Republikën e Shqipërisë

Kliko për Ligjin PËR KUJDESIN SHËNDETËSOR NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË

 

Organizimi i njësive antikorrupsion në institucionet shëndetësore të vendit