Ligjet

Ligji për barnat, çfarë parashikohet

Ligji për barnat… Kliko mbi foto ose këtu

 

Kriteret për përzgjedhjen e përgjegjësit të shërbimit në qendrat spitalore universitare

Data e hyrjes ne fuqi : 12/12/2014 Propozuar nga : Këshilli i Ministrave Data e miratimit : 11/26/2014 Statusi : I ndryshuar Data : 11/26/2014 Numri i fletores zyrtare : 188 Data e fletores zyrtare : 12/12/2014 Faqja...

 

E drejta për kujdes shëndetësor (njihni të drejtat tuaja)

Kujdes shëndetësor është tërësia e masave dhe veprimtarive të ndërrmarra nga institucionet e kujdesit shëndetësor, punonjësit shëndetësor dhe shtetasit me qëllim përmirësimin e mirëqënies fizike, mendore e sociale sicc përcaktohet...

 

Ligji i ri për shërbimin paliativ: Pacientët të dinë edhe sa jetë kanë

Manjola Hasa Pikëpyetja më e madhe për një mjek është t’i thotë apo jo pacientit se vdekja është e pashmangshme. Në fakt, kjo çështje nuk është pikëpyetje vetëm në kokën e mjekëve, por njëherazi është një debat i gjërë...

 

Miratohet projektligji për barnat dhe shërbimin farmaceutik

Parlamenti miratoi dje me 83 vota pro, ligjin e ri për barnat, shërbimin farmaceutik dhe pajisjet mjekësore. Ky ligj parashikon që çdo material të regjistrohet në Agjencinë Kombëtare të Barnave duke certifikuar cilësinë dhe sigurinë...

 

Për mbrojtjen e të miturve nga përdorimi i alkoolit

L I G J Nr. 9518, datë 18.4.2006 PËR MBROJTJEN E TË MITURVE NGA PËRDORIMI I ALKOOLIT Në mbështetje të neneve 78 dhe 83 pika 1 të Kushtetutës, me propozimin e një grupi deputetësh, KUVENDI I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË VENDOSI: KREU...

 

Miratohet pr/ligji për sigurimin shëndetësor të 500 punonjësve të Policisë

Arbi Fortuzi Komisioni për Ekonominë dhe Financat miratoi të mërkurën parimisht projektligjin “Për kujdesin shëndetësor të veçantë të punonjësve të strukturave speciale operacionale të Policisë së Shtetit”, të propozuar...

 

Beqja: Do të ndryshohet ligji i antiduhanit

Eriola Çuko Ministria e Shëndetësisë do të rishikojë ligjin antiduhan, zbatimi i të cilit lë shumë për të dëshiruar. Ligji ka hyrë në fuqi në vitin 2007, ndërkohë që ndër vite janë ndërmarrë hapa dhe masa për zbatimin...

 

Karta e të drejtave të pacientëve

• Çdo njeri ka të drejtë t’i respektohet personi i tij si qenie njerëzore. • Çdo njeri ka të drejtën e vetëvendosjes. • Çdo njeri ka të drejtën e integritetit të tij fizik e mendor dhe të sigurimit të personit të tij. •...

 

Certifikimi i mjekëve, Voda: Të testohen njohuritë, kreditet jo efektive

Eriola Çuko Qendra Kombëtare e Edukimit në Vazhdim do të bëjë shumë shpejt çërtifikimin e parë të mjekëve, pas një cikli katërvjeçar të edukimit në vazhdim. Gjatë kësaj periudhe mjekët janë trajnuar, kanë marrë pjesë...