Sherbime

Gati karta elektronike e shëndetit dhe 26 kategoritë përfituese

Pranvera Kola Merr trajtën finale karta, e cila do të zëvendësojë gradualisht të gjitha librezat e shëndetit. Autoritetet e Fondit Kombëtar të Sigurimeve Shëndetësore konfirmojnë se të parët që do të pajisen me kartën elektronike...

 

Analizat dhe ekzaminimet që bëhen falas nëse dhuroni gjak

Cilido person që paraqitet të dhurojë gjak në mënyrë vullnetare mund të kryejë një sërë testimesh dhe ekzaminimesh rreth gjendjes së tij shëndetësore. Përballë alarmit dhe krizës së mungesës së gjakut që raportohet në spitalet...

 

QSUT, tarifat e ekzaminimeve radiologjike dhe endoskopike

Tarifat për vizitat, ekzaminimet dhe analizat që do të kryhen në 23 shërbimet shëndetësore të Qendrës Spitalore Universitare “Nënë Tereza” në Tiranë. Rritjes së tarifave për shërbimet mjekësore do t’i nënshtrohen të...

 

Farmacia e familjes, ç’duhet të përmbajë

Farmacia e familjes është shumë e rëndësishme. Sigurisht në raste të caktuara nuk mund të çohemi në mes të natës për një dhimbje koke apo për një gërvishtje, kështu që është mirë që disa gjëra t’i kemi në shtëpi....

 

Urgjenca mjekësore në Tiranë, ku dhe kur mund ta gjeni

Veprimtaria e urgjencës mjekësore siguron shërbim urgjent për të gjithë qytetarët dhe organizohet e zbatohet në nivel parësor, nivel dytësor dhe qendra referente (spitalet rajonale, spitalet universitare). Shërbimi i urgjencës mjekësore...

 

Si mund të hap një librezë shëndeti

Libreza e shëndetit është dokumenti që vërteton se mbajtësi i saj është person i siguruar. Libreza e shëndetit është personale dhe e patjetërsueshme. Pëdorimi i librezës nga persona të tjerë nuk lejohet me përjashtim të rasteve...

 

Kontributet shëndetësore, kush paguan

 1-      Kush paguan Personat ekonomikisht aktivë, të punësuar, të vetëpunësuar në fshat e në qytet, punonjësit e papaguar të familjes dhe persona të tjerë me të ardhura të rregullta ng apronësia, sipas përcaktimit të...

 

Barnat, kush përfiton nga rimbursimi

Masa e rimbursimit të barnave sipas kategorive  Barnat e listës së rimbursuar janë falas për fëmijët 0-12 muajsh. Invalidët e plotë, pensionistët. Përfitojnë  barnat falas edhe të verbrit dhe jetimet. Të gjitha barnat falas...

 

Kostoja e vizitave për pacientët që nuk respektojnë sistemin e referimit

VIZITA AMBULATORE                                                                    ÇMIMI/LEKË Vizita tek mjeku i familjes                                                                           ...

 

Paketa e Kujdesit Shëndetësor Parësor, ç’duhet të dini

Kujdesi Shëndetësor Parësor (KShP) aktualisht përdoret si referim kyç për shëndetin e popullsisë dhe zhvillimin e sistemeve shëndetësore. Organizata Botërore e Shëndetësisë (OBSh) e përkufizon shëndetin si “Gjendje e mirëqënies...