Sherbime

Orari i vizitave pranë QSUT-së, i unifikuar

Orari i vizitave pranë shërbimeve të Qendrës Spitalore ‘Nënë Tereza” është unifikuar. Mbrojtja e pacientit, si tek ata me imunitet të ulur për shkak të sëmundjeve të rënda, nga mikrobet dhe viruset që mund të transportohen...

 

Ja sa duhet të peshosh sipas gjatësisë

BMI ose Indeksi i masës trupore është një tregues që përcakton statusin e peshës mesatare të një personi. Për të llogaritur Indeksin e masës suaj trupore masni peshën (në kg) dhe pjesëtojeni atë me gjatësinë tuaj (në katror)...

 

Roli i mjekut te familjes për shëndetin e gruas

Flet Dr. Lindita Myzyri, mjeke gjinekologe në Poliklinikën Nr. 3 në Tiranë Mjekut nuk i duhet vetëm përgatitje profesionale por edhe aftësi në komunikim që të realizojë me sukses punën për garantimin e shëndetit të gruas, dhe...

 

Si të sigurohemi

Libreza e shëndetit   Pajisuni me librezë shëndeti për të përfituar shërbimet e ISKSH-sw   Dokumentet e nevojshme:   Për personat e punësuar apo të vetëpunësuar (fshat, qytet) duhet të paraqiten: -Libreza e kontributeve...

 

Lista e barnave të rimbursueshme

Lista e barnave te rimbursueshme eshte ndertuar mbi parimin e listave thelbesore te barnave. Per te menjanuar efektet negative te tregut farmaceutik dhe per te ndihmuar mjeket ne trajtimin medikamentoz te te semureve, Komiteti i Eksperteve te...