Anjeza KuciOtorinolaringologe (ORL)

Kirurge e kokës dhe qafës

Ekzaminim i vertigos me videonistagmografi

Specializim për audivestibulometri në Vertigo-Academy “Modena Itali”

Tel: 067 40 90 843