Arber VeliuGastro-enterolog/Hepatolog

Specialist i Endoskopisë diagnostike dhe terapeutike

Gastroenterolog në QKUK, Klinika e Gastroenterologjisë dhe Hepatologjisë

Shef i Njësisë së Endoskopisë, Prishtinë, Kosovë

Tel.+37744165624

Email: drarberi@gmail.com , www.dr.arberveliu.4t.com