Tel: 068 33 92 625 (mobile) QSU “Nënë Tereza” , Rr. e Dibrës 372 – Shërbimi i Neurokirurgjisë