Rustem Celami

Rustem Celami

Obstetër-Gjinekolog

Doktor i Shkencave Mjekësore

Shefi i Departamentit të lëndëve Paraklinike dhe Klinike, Universiteti i Elbasanit

Kontakt: 066 6070810