eriselda-revizhda-taullaEmri: Eriselda Revizhda Taulla

Hematologe pranë Qendrës Spitalore Universitare “Nënë Tereza”, Tiranë

E-mail: eriseldarevizhda@gmail.com

Tel: 066 58 76 669