Fëmija e parë e këtij viti në Islandë ka lindur 3 minuta pas hyrjes së vitit 2017. Nëna e tij gjithashtu ka qenë foshnja e parë e lindur në vitin 1980. Të dy kanë lindur në të njëjtin spital në Jugperëndim të Islandës.