Astrit Beci“Menaxhimi më i mirë i fondeve të barnave të rimbursueshme, negociimi i çmimeve të barnave si dhe mbështetja e Qeverisë për zgjerimin e listës, kanë sjellë efekte mjaft pozitive për rimbursimin e barnave. Falë një pune voluminoze me negociata dhe konsultime të gjera pranë FONDIT, kemi bërë të mundur pasurimin e listës së barnave të rimbursueshme me 56 barna të reja, mes të cilave formëdoza të reja dhe kombinime të reja barnash, duke e çuar në 477 numrin e barnave në listën e rimbursimit”, u shpreh pas miratimit të listës së re të barnave të rimbursueshme, drejtori i Përgjithshëm i Fondit të Sigurimeve Shëndetësore, Astrit Beci.

Falë ligjit të ri të Fondit, është bërë e mundur për herë të parë këtë vit, të hartohet lista e rimbursimit në Institucionin tonë, përmes një procesi të suksesshëm negociimi dhe konsultash me katedrat kryesore, me shoqatat e pacientëve dhe grupet e interesit.

Lista e barnave të rimbursueshme 2014 ka pasur progres, pasi, Fondi i Sigurimeve Shendetesore ka perfshire nevojat reale te popullates, bazuar ne perparesite reale te sherbimeve kryesore. Lista është zgjeruar për të gjitha kategoritë, veçanerisht për fëmijët, gratë shtatzëna, pensionistët, të sëmurët me kancer, te semuret kardiakë etj.

“Këtë vit, do të kemi përmirësim të ndjeshëm në trajtimin e disa nozologjive si: Diabeti, anemitë, sëmundjet kardiake, gjithashtu në trajtimin e të sëmurëve me kancer, në neurologji, në nefrologji, në kujdesin paliativ, në dermatologji, gjinekologji, urologji, shendetin mendor, alergiologji dhe okulistikë. Por, risia më e madhe e këtij viti, është trajtimi i disa sëmundjeve të pambuluara më parë nga lista e barnave të rimbursueshme”, tha drejtori i Fondit, z. Beci.

Janë shtatë diagnoza të reja që mbulohen nga lista e barnave të rimbursueshme këtë vit, më konkretisht:

  • Disa lloje kanceri trajtohen aktualisht nga lista e barnave të rimbursueshme dhe në listë janë futur kombinime që përmirësojnë trajtimin e tyre, por për herë të parë, do të mbulohen nga lista e rimbursimit edhe lloje të tjera kanceri si ai i pulmonit, kanceri rektal, i lëkurës, i heparit etj. Bëhet fjalë, për rreth 600 pacientë më shumë që do të përfitojnë nga barnat e reja për trajtimin e disa lloje kanceri.
  • Trajtimi i Hepatitit B dhe C (janë përfshirë në listë barna që nuk lejojnë kronicizimin e sëmundjes si dhe barna për mjekimin e hepatiteve);
  • Parandalimi i trombozave – barna që përdoren pas ndërhyrjeve kirurgjikale si dhe në gratë shtatzana që vuajnë nga venat varikoze, në 3 mujorin e fundit të shtatzanisë;
  • Çrregullimet hormonale  te fëmijët me pubertet të hershëm;
  • Osteoporoza te gratë;
  •  Për herë të parë gjithashtu është përfshirë një bar për të ulur një plagë sociale si alkooli. Bëhet fjalë për një medikament për varësinë ndaj alkoolit;
  • Degjenerim i syrit që të çon në verbëri.

Fondi i listës së barnave është rreth 8.4 miliardë lekë të reja dhe do të mbulohet nga Fondi i Sigurimeve Shëndetësore. Lista e re pritet të hyjë në fuqi më datë 1 prill 2014.