Tel. : 04 236 26 41 (spital),

04 222 01 01 (klinikë),

04 227 20 30 (shtëpi),

068 20 58 592 (mobile)