Urolog dhe Seksolog

Poliklinika e Specialiteteve numër 3 në Tiranë

President i Shoqatës Shqiptare të Urologjisë dhe seksologjisë (AUSA)

Tel: +355 69 289 9198

E-mail: kim.ausa@hotmail.com

Adresa: Kutia postare 1429, Tiranë