Prof.dr.Krenar Preza

Shefi i departamentit të imazherisë në Spitalin Continental

Tel: 068 22 87 632

Email: kpreza2000@yahoo.com