Celular: 0674025355

E-mail:  sem_lura@hotmail.com

Specialitetet: Kirurgji e përgjithshme