Celular: 069 20 50 700

E-mail:  mdsxhepa@yahoo.com

Specialitetet: Kirurgji vaskulare

Adresa: QSUT “Nënë Tereza”, Tiranë