Aktiviteti fizik është mënyra më e mirë për t’u dobësuar.