Kryefaqja Aktualitet 12 Maj – Dita Ndërkombëtare e Infermierëve

12 Maj – Dita Ndërkombëtare e Infermierëve

0
Shpërndaje

12 Maj – Dita Ndërkombëtare e Infermierëve

Sot, në mbarë botën nderohet dhe festohet kontributi i madh i infermierëve në të gjithë botën. Ky është rasti i duhur për të shprehur mirënjohjen ndaj dedikimit pa kushte në profesionin e nderuar të infermierisë, në shërbim të mirëqënies së përgjithshme të pacientëve.

Data 12 Maj përkon me datën e lindjes së një prej infermiereve me figurën më ikonike dhe innovative të të gjitha kohërave, Florence Nightingale, e lindur në Itali nga një familje britanike. Historia e saj është frymëzuese për infermierët kudo në botë dhe i rikujton atyre rëndësinë dhe fisnikërinë e këtij profesioni. Duke thyer tabutë sociale të kohës, ajo ja dedikoi jetën profesionit të infermierisë, përmes kryerjes së punës vullnetare ndaj shërbimit të të sëmurëve me sëmundjen e kolerës dhe u quajt si themeluesja e infermierisë moderne.

Sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë, infermieret përbëjnë më shumë se gjysmën e të gjithë punonjësve të shëndetit në botë, megjithatë ende ka një mungesë urgjente të infermierëve në mbarë botën me 5.9 milionë infermierë të tjerë të nevojshëm, veçanërisht në vendet me të ardhura të ulëta dhe të mesme.

Ky është edhe viti i Infermierisë, edhe tani më shumë se kurrë është e rëndësishme që qeveria dhe institucionet vendimmarrëse të investojnë tek stafet e infermierëve. Covid-19 po ashtu ka theksuar nevojën për investim në edukimin, trajnimin dhe fuqizimin e flotës së infermierëve. Sigurisht, është me rëndësi të veçantë edhe rritja e sigurisë në punë, aksesit ndaj kujdesit të shëndetit mendor, si edhe rritja e mbështetjes financiare.

__________________________________________________________

May 12 – International Nurses Day

Today, the great contribution of nurses is being honored and celebrated worldwide. Let’s use this occasion to express the gratitude towards the unconditional dedication of the honorable profession of nurturing, serving the general welfare of patients.

May 12 coincides with the date of birth of one of the most iconic and innovative nurses of all times, Florence Nightingale, born in Italy and coming from a British family. Her story is inspiring to nurses everywhere in the world and reminds them of the importance and nobility of this profession. Breaking the social taboos of the time, she dedicated her life to the nursing profession, through volunteering to serve cholera patients, and was called the founder of modern nursing.

According to the World Health Organization, nurses make up more than half of all health workers in the world, yet there is still an urgent nursing shortage worldwide with an additional 5.9 million nurses needed, especially in low and medium income countries.

This is also the year of Nursing, and now more than ever it is important for the government and decision-making institutions to invest in nursing staff. Covid-19 has also highlighted the need for investment in the education, training and empowerment of nurses. Of course, increasing safety at work, access to mental health care, and increasing financial support are also of particular importance.

Shkroi: Redina Çanaku

LËR NJË MESAZH

Please enter your comment!
Please enter your name here