Pediatri

Kryefaqja Gjeni mjekun tuaj Pediatri

Dr. Armand Shehu

Dr. Polikron Çelo

Dr. Artan Haruni

Dr. Anila Godo

"Kjo platformë informuese shëndetësore u realizua nga Together for Life me mbështetjen e Popullit Amerikan nëpërmjet Agjencisë së Shteteve të Bashkuara për Zhvillim Ndërkombëtar (USAID)".
Opinionet e shprehura këtu janë të autorëve dhe nuk pasqyrojnë domosdoshmërisht pikëpamjet e USAID.