TË REJAT E FUNDIT


Bëhu Vullnetar

Nëse doni të bëheni pjesë e ekipit të Shoqatës “Together for Life” për të kontribuar në ndërmarrjen e aksioneve me në fokus edukimin dhe informimin e popullatës lidhur me COVID 19, lini një mesazh në: info@togetherforlife.org.al

Sistemi i Referimit

Për çdo nevojë që mund të keni për mjekun e familjes apo farmacistin tuaj vetëm me një klik në fsdksh.gov.al do të gjeni adresarin e mjekëve të Kujdesit Parësor dhe farmacive që kanë kontratë me Fondin.

Numri i urgjencës

127

Nëse qytetarët kanë shenja të sëmundjes dhe për rastet e urgjencave duhet të telefonohet numri unik i urgjencës kombëtare 127

Pyet Mjekun

Keni pyetje rreth COVID-19?

Dërgoni pyetjen dhe specialistët tanë do t’ju përgjigjen.

Lexo më shumë

Pyetje & Përgjigje

Linja e Gjelbër 0800 40 40

“Pikëpamjet dhe opinionet e shprehura në këtë kategori janë përgjegjësi e Together for Life dhe nuk pasqyrojnë domosdoshmërish pikëpamjet e Qeverisë Zvicerane ose Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim SDC”.

"Kjo platformë informuese shëndetësore u realizua nga Together for Life me mbështetjen e Popullit Amerikan nëpërmjet Agjencisë së Shteteve të Bashkuara për Zhvillim Ndërkombëtar (USAID)".
Opinionet e shprehura këtu janë të autorëve dhe nuk pasqyrojnë domosdoshmërisht pikëpamjet e USAID.