Angazhimi i shoqërisë civile në luftën kundër COVID-19

Rrjeti i NGO në luftën kundër COVID-19

Modulet e trajnimit online

Udhëzues për reagimin ndaj COVID-19

"Kjo platformë informuese shëndetësore u realizua nga Together for Life me mbështetjen e Popullit Amerikan nëpërmjet Agjencisë së Shteteve të Bashkuara për Zhvillim Ndërkombëtar (USAID)".
Opinionet e shprehura këtu janë të autorëve dhe nuk pasqyrojnë domosdoshmërisht pikëpamjet e USAID.