Kryefaqja Covid 19 Albania Masat e reja për të parandaluar përhapjen e COVID-19

Masat e reja për të parandaluar përhapjen e COVID-19

Urdhër “Për marrjen e masave higjieno-sanitare për parandalimin e përhapjes së infeksioneve respiratore akute përfshirë dhe COVID – 19 në institutucionet parashkollet, kopshte, çerdhe dhe institucione të tjera arsimore”

Urdhër “Për ngritjen e komitetit të përkohshëm për infeksionin e perhapur nga Koronavirusi i ri”

Urdhër “Për ngritjen e Task- Forcë për parandalimin e infeksionit të përhapur nga Koronavirusi i ri”

Urdhër “Për ngritjen dhe funksionimin e shërbimit të karantinës në mjedise të përcaktuara”

Urdhër “Për ndalimin e eksportit te barnave dhe pajisjeve mjekesore

Urdhër “Për mbylljen e aktiviteteve publike dhe joppublike dhe anullimin e grumbullimeve masive në vende të mbyllura apo të hapura” deri më datë 3 prill

Urdhër “Për kufizimin e lëvisjes së shoqëruesve dhe/ose familjarëve të pacientëve nëpër spitale”

Urdhër “Për vetëkarantinimin e personave që hyjnë në territorin e Shqipërisë nga zona e izoluar në Itali”

Urdhër “Për mbylljen e institucioneve arsimore për parandalimin e përhapjes së COVID – 19” – dy javë

Urdhër “Për mbylljen e veprimtarisë së çerdheve për kufizimin e përhapjes së infeksionit COVID -19”

Urdhër “Për ndërprerjen e ndërhyrjeve kirurgjikale të planifikuara në Qendrën Spitalore Universitare “Nënë Tereza” dhe Spitalin Universitar “Shefqet Ndroqi” – deri më datë 3 prill

Urdhër “Për marrjen e masave të veçanta në parandalimin e përhapjes së infeksionit të shkaktuar nga COVID – 19”

Urdhër “Për ndalimin e të gjithë udhëtarëve drejt Italisë”

Urdhër “Për marrjen e masave për parandalimin e infektimit nga COVID – 19 të përfituesve të shërbimeve të përkujdesit shoqëror”

Urdhër “Për pezullimin e funksionimit të Komisioneve të Vlerësimit për Personat me Aftësi të Kufizuar dhe Invalidët e Punës” deri më datë 3 prill 2020

Urdhër “Për kufizimin e lëvizjes së pacientëve, shoqëruesve dhe/ose familjarëve dhe organizimin e shërbimeve në institucionet e kujdesit shëndetësor ku kryhen vizita dhe konsulta ambulatore”

Urdhër ” Për shpalljen e gjendjes së epidemisë nga infeksioni COVID-19 

Urdhër “Për ndërprerjen e ndërhyrjeve kirurgjikale të planifikuara në të gjitha strukturat spitalore publike dhe jopublike 

Urdhër “Për mbylljen e bareve, restoranteve, fast food dhe kufizimin e shërbimeve që ofrohet nga struktura akomoduese që ofrojnë shërbime për klientët” 

Urdhër “Për mbylljen e kabineteve/klinikave dentare” 

Urdhër “Për ndalimin/kufizimin e lëvizjeve në mjetet e transportit” 

Urdhër “Për kufizimin e levizjeve brenda vendit”

Urdhër “Për ndalimin e levizjes përmes rrugëve ajrore me Greqinë”

Urdhër “Për ndalimin e lëvizjes përmes rrugëve ajrore me Britaninë e Madhe”

Urdhër “Për mbylljen apo kufizimin e lëvizjeve në parqe dhe zona të gjelbërta”

Urdhër “Për caktimin e koordinatorit përgjegjës për organizimin e shërbimit të anestezi reanimacionit në kuadër të trajtimit të infeksionit të shkaktuar nga COVID – 19”

Akti Normativ “Për marrjen e masave të veçanta administrative gjatë kohëzgjatjes së periudhës së infeksionit të shkaktuar nga COVID 19”

Urdhër “Për caktimin e Prof. Dr. Arben Gjata koordinator përgjegjes për administrimin e personelit mjekësor, infermieror dhe atyre vullnetar në sistemin shëndetësor për trajtimin e infeksionit të shkaktuar nga COVID – 19”

Urdhër ‘Për kufizimin e levizjeve në zonat urbane’

Urdhër “Për kufizimin e levizjes me automjete private ose shteterore të administratës publike”

Urdhër “Për kufizimin e levizjes në zonat urbane”

Urdhër “Për mbylljen e veprimtarisë së institucioneve arsimore publike dhe jopublike dhe çerdheve për kufizimin e përhapjes së infeksionit COVID – 19”

Urdhër “Për mbylljen apo kufizimin e lëvizjeve në Republikën e Shqipërisë” 

Akti Normativ “Për marrjen e masave të veçanta adminsitrative gjatë kohëzgjatjes së periudhës së infeksionit të shkaktuar nga COVID – 19”

Vendimi i Këshillit të Ministrave “Për shpalljen e gjendjes së fatkeqësisë natyrore”

Urdhër ” Për mbylljen apo kufizimin e lëvizjeve në Republikën e Shqipërisë” 

Urdhër “Për mbylljen e veprimtarisë së institucioneve arsimore publike dhe jopublike dhe çerdheve për kufizimin e përhapjes së infeksionit COVID-2019”

Urdhër “Për mbylljen e bareve, restoranteve dhe lokaleve, fast-food dhe kufizimin e shërbimeve që ofrohen nga strukturat akomoduese që ofrojnë shërbim për klientët”

Urdhër “Për ndërprerjen e ndërhyrjeve kirurgjikale të planifikuara në të gjithë strukturat spitalore publike dhe jopublike”

Urdhër “Për ndërprerjen e ndërhyrjeve kirurgjikale të planifikuara në Qendrën Spitalore Universitare “Nënë Tereza” dhe Spitalin Universitar “Shefqet Ndroqi””

Urdhër “Për pezullimin e funksionimit të Komisioneve të Vlerësimit për Personat me Aftësi të Kufizuar dhe Invalidët e Punës”

Urdhër “Për mbylljen e kabineteve/klinikave dentare”

Urdhër “Për mbylljen e aktiviteteve publike dhe jopublike dhe anullimin e grumbullimeve masive në vende të mbyllura apo të hapura”

Urdhër “Për marrjen e masave të veçanta në parandalimin e përhapjes së infeksionit të shkaktuar nga COVID – 19”

Urdhër “Për mbylljen apo kufizimin e lëvizjeve në Republikën e Shqipërisë”

Urdhër  “Për disa shtesa dhe ndryshime në urdhrin nr. 193 datë 20.03.2020 “Për mbylljen apo kufizimin e lëvizjes në Republikën e Shqipërise” i ndryshuar”.

Urdhër për ” Detajimin e aktiviteteve sipas nomenklaturës së aktiviteteve ekonomike” 

Urdhër për “Përcaktimin e orareve të lëvizjes për këmbësoret pensionistë, të sëmurëve kronikë, në trajtim mjekësor dhe të rregullave për lëvizjen me mjete private” 

Disa shtesa në urdhrin Nr. 263, datë 17.04.2020, “Për përcaktimin e orareve të lëvizjes për këmbësorët pensionistë, të sëmurëve kronikë në trajtim mjekësor dhe te rregullave për lëvizjen me mjete private” 

Urdhër “Për përcaktimin e orareve të lëvizjes për këmbësorët pensionistë, të sëmurëve kronikë në trajtim mjekësor dhe të rregullave për lëvizjen e mjeteve private’ të ndryshuar

Urdhër “Për mbylljen apo kufizimin e lëvizjeve në Republikën e Shqipërisë” të ndryshuar

Urdhër “Për lehtësimin e posaçëm të lëvizjes në zona të gjelbërta”

Urdhër “Për përcaktimin e kategorive të bizneseve sipas niveleve të riskut dhe miratimin e rotokolleve të masave higjeno-sanitare dhe distancimit social për parandalimin e përhapjes së COVID-19”

Urdhër “Për mbylljen apo kufizimin e lëvizjeve në Republikën e Shqipërisë” të ndryshuar

Urdhër “Për përcaktimin e orareve të lëvizjes për këmbësorët pensionistë, të sëmurëve kronikë në trajtim mjekësor dhe të rregullave për lëvizjen e mjeteve private’ të ndryshuar

Urdhër “Për disa shtesa në urdhërin Nr.297, Datë 25.04.2020 “Për lehtësimin e posaçëm të lëvizjes në zona të gjelbërta”