Konferenca finale për projektin “Development of New Interreligious Tools”

Në kuadër të projektit “Development of new interreligious tools”, me organizatë lider IUVENTA nga Serbia dhe organizata partnere nga Ballkani dhe Evropa, ku një prej tyre është edhe organizata shqiptare Beyond Barriers, u mbajt konferenca me datë 26.11.2018 ne Hotelin Albanian Star në Durrës. Konferenca kishte si qëllim promovimin e “board games” të krijuara gjatë … Continue reading Konferenca finale për projektin “Development of New Interreligious Tools”