Kryefaqja Të rinjtë Aktivitete Mbrojtja e fëmijëve nga dhuna dhe abuzimi nëpërmjet edukimit gjithëpërfshirës

Mbrojtja e fëmijëve nga dhuna dhe abuzimi nëpërmjet edukimit gjithëpërfshirës

0
Shpërndaje

Shoqata Together for Life zhvilloi konkursin artistik me temë «Ndal dhunës dhe abuzimit ndaj fëmijëve» në shkollën 9-vjeçare “Abdyl Bajraktari”, në Koplik.

Punimet e nxënësve trajtuan tema si dhuna dhe abuzimi me fëmijët, të drejtat e fëmijës, mbrojtja e këtyre të drejtave, pasojat e shkaktuara nga dhuna dhe abuzimi tek fëmijët, familjet dhe shoqëria, respektimi i dinjitetit njerëzor dhe barazia gjinore, aksesi tek shërbimet sociale të fëmijëve që janë viktima të dhunës dhe abuzimit, etj.

Nxënësit pjesëmarrës sollën mendimet, ndjenjat dhe perceptimet e tyre nëpërmjet formave të tilla krijuese dhe artistike që nga esetë, poezitë, koreografitë, pjesët e shkurtra teatrale, instalacionet dhe pikturat.

Megjithëse familja dhe shkollat duhet të luajnë një rol të rëndësishëm për mbrojtjen e fëmijëve nga dhuna dhe abuzimi, për fat të keq, dhuna fizike dhe psikologjike ndaj fëmijëve akoma praktikohet nga prindërit, dhe mësuesit gjithashtu përdorin sjellje të dhunshme si një mënyrë disiplinimi dhe edukimit të fëmijëve.

Aktiviteti synoi rritjen e ndërgjegjësimit të fëmijëve për:

  • të drejtat e tyre
  • identifikimin e formave të dhunës
  • rëndësinë e denoncimit të dhunës
  • rolin e shkollës dhe familjes në mbrojtjen nga dhuna dhe çdo lloj abuzimi

Rritjen e ndërgjegjësimit tek prindërit dhe mësuesit lidhur me:

  • njohjen dhe respektimin e të drejtave të fëmijëve
  • identifikimin dhe mbrojtjen e fëmijëve nga dhuna
  • nevojën për komunikim të vazhdueshëm me fëmijët për çdo problem
  • nevojën e bashkëpunimit me të gjitha strukturat për parandalimin e dhunës
  • nevojën për një prindërim të mirë

 

Shoqata “Together for Life” po zbaton projektin “Mbrojtja e Fëmijëve nga dhuna dhe abuzimi nëpërmjet edukimit gjithëpërfshirës”. Ky projekt zhvillohet në kuadër të skemës së granteve të vogla të projektit “Promovimi i të drejtave të njeriut nëpërmjet arsimit gjithëpërfshirës dhe fuqizimit të Organizatave të Shoqërisë Civile Lokale” i financuar nga Bashkimi Evropian dhe i zbatuar nga Shoqata Internacionale për Solidaritetin në partneritet me Fondacionin AVSI dhe shoqatën Gruaja në Zhvillim Shkodër.

 

LËR NJË MESAZH

Please enter your comment!
Please enter your name here