Kryefaqja Covid-19 Mjekët pa materiale të mbrojtjes personale kunder COVID-19: puna me pacientët më...

Mjekët pa materiale të mbrojtjes personale kunder COVID-19: puna me pacientët më e vështirë

0
Shpërndaje

Nga Daniela Burnazi

Sipas një studimi të kryer nga shoqata ‘Together for Life’ është hedhur dritë mbi mungesat në materiale të mbrojtjes personale, duke vënë nën presion stafin shëndetësor për të punuar pa to për shkak se institucioni nuk ka pasur gjendje.

Në total të sistemit shëndetësor kjo ndodh shpesh në gati 3 në 10 raste (29%), ndodh ndonjëherë në gati 4 në 10 raste (42%) dhe nuk ndodh asnjëherë në gati 3 në 10 raste (29%). Në sistemin shëndetësor parësor puna pa këto MMP ndodh më shpesh (36%), krahasuar me nivelet e tjera të sistemit shëndetësor, pasi, sikurse u prezantua edhe në të dhënat më sipër, sasia e MMP-ve në këtë nivel është më e kufizuar. Stafi shëndetësor në spitalet COVID-19 ka ndjerë relativisht më pak presion për të punuar me pacientë pa materialet e duhura të mbrojtjes personale. Konkretisht, 19% e tyre deklarojnë se janë gjendur në këtë situatë, 41% deklarojnë që ka ndodhur ndonjëherë, ndërsa 40% që ka nuk ndodhur ndonjëherë.

https://togetherforlife.org.al/wp-content/uploads/2020/07/Sistemi-sh%C3%ABndet%C3%ABsor-gjat%C3%AB-pandemis%C3%AB-COVID-19-dhe-pajisja-e-stafit-me-materialet-e-mbrojtjes-personale.pdf

LËR NJË MESAZH

Please enter your comment!
Please enter your name here