Kryefaqja Box 4 Objektivat e mbrojtjes së mjedisit

Objektivat e mbrojtjes së mjedisit

0
Shpërndaje

Sipas Ligjit nr. 10 431, datë 9.6.2011, “Për mbrojtjen e mjedisit”, neni 3,  mbrojtja e mjedisit synon:

  • parandalimin, kontrollin dhe uljen e ndotjes së ujit, ajrit, tokës dhe ndotjeve të tjera të çdo lloji;
  • ruajtjen, mbrojtjen dhe përmirësimin e natyrës dhe biodiversitetit;
  • ruajtjen, mbrojtjen dhe përmirësimin e qëndrueshmërisë mjedisore me pjesëmarrje publike;
  • përdorimin e matur dhe racional tw natyrës dhe burimeve të saj;
  • ruajtjen dhe rehabilitimin e vlerave kulturore dhe estetike të peizazhit natyror;
  • mbrojtjen dhe përmirësimin e kushteve të mjedisit;
  • mbrojtjen dhe përmirësimin e cilësisë së jetës dhe shëndetit të njeriut.

Mbrojtja e mjedisit nga ndotja e dëmtimi përbën përparësi kombëtare dhe është e
detyrueshme për çdo banor të Republikës së Shqipërisë, për të gjitha organet shtetërore, si
dhe për personat fizikë dhe juridikë, vendas e të huaj, që ushtrojnë veprimtarinë e tyre në
territorin e Republikës së Shqipërisë.

 

LËR NJË MESAZH

Please enter your comment!
Please enter your name here