Kryefaqja Të rinjtë Aktivitete Trajnim për të drejtat e njeriut

Trajnim për të drejtat e njeriut

0
Shpërndaje

Në kuadër të projektit “Play Fair – Mësim kreativ për të drejtat e njeriut ” u zhvillua me sukses trajnimi i parë i implementuar nga organizata Përtej Barrierave në nën grantimin e organizatës World Vision Albanian dhe rrjetit Seeyn.

Fair Play është një projekt 9 muaj i fokusuar në lojërat e bordit arsimor si mjet kreativ dhe inovativ edukativ për promovimin e të drejtave të njeriut në mesin e të rinjve në Shqipëri. Është një propozim unik që sjell elementin e gamifikimit në edukimin për të drejtat e njeriut, ku nëpërmjet lojës dhe edukimit joformal, temat e të drejtave të njeriut të cilat mund të jenë të vështira ose tabu për të diskutuar, do të shërbejnë në një mënyrë të luajtjes që e bën më të lehtë për të rinjtë të hapen dhe të mësojnë gjatë lojës. Për më tepër, projekti ofron një grup të veçantë, sepse i vendos të rinjtë në thelbin e saj si nxënësit dhe krijuesit e lojërave.


Objektivi i saj i përgjithshëm është ngritja e vetëdijes së të rinjve dhe palëve të interesuara për rëndësinë e trajtimit të çështjeve të të drejtave të njeriut nëpërmjet qasjeve inovative të lojës arsimore, duke kontribuar në mbrojtjen e të drejtave të njeriut, shoqërisë kohezive dhe aktive. Trajnimi i parë për Edukimin për të Drejtat e Njeriut u zhvillua me pjesëmarrjen e 28 nxënësve, 4 mësuesve, dy trajnerëve dhe një koordinatori të projektit. Pjesëmarrësit e aktivitetit patën mundësinë të eksplorojnë më thellë temën e HR dhe të fitojnë më shumë informacion për të drejtat e tyre, si të përballen me problemin e diskriminimit, si dhe si të krijojnë një shoqëri më të mirë përfshirëse.

 

Metodologjia e përdorur gjatë trajnimit u bazua në arsimin joformal, ku nxënësit ishin në gjendje të ndajnë përvojat, të mësojnë dhe të diskutojnë mes njerëzve që vijnë nga qytete të ndryshme të Shqipërisë dhe që kanë prejardhje dhe pikëpamje të ndryshme sipas perspektivave të tyre.

Pjesëmarrësit ishin personazhet kryesore që kontribuan me idetë, përvojat, mendimet, mendimet dhe pjesëmarrjen aktive gjatë gjithë ditëve të trajnimit. Me mbështetjen e trajnerëve ata i përmirësuan kompetencat e tyre dhe fituan aftësi praktike. Programi u ndërtua duke punuar në grupe, duke shkuar më thellë në lëndë specifike dhe duke gjetur zgjidhje të mundshme. Seminaret praktike ishin elementi kryesor i programit, të cilat u morën nga manuali i busullës për të drejtat e njeriut.

Gjatë ditës së fundit të trajnimit pjesëmarrësit kishin kohë për të eksploruar pak elementet e lojërave të bordit dhe për të luajtur në mënyrë që të frymëzoheshin dhe të rritin imagjinatën e tyre për trajnimin e ardhshëm në të cilin do të duhet të punojnë në krijimin e bordit lojëra në temën e të drejtave të njeriut.

LËR NJË MESAZH

Please enter your comment!
Please enter your name here