Kryefaqja Aktualitet Kërkohet kontroll më i ashpër për të parandaluar humbjen e jetës së...

Kërkohet kontroll më i ashpër për të parandaluar humbjen e jetës së minatorëve

0
Shpërndaje

Shoqata “Together for Life”, përmes njoftimeve në media është njohur me dy ngjarje me pasoja të rënda të ndodhura në dt. 13 dhe dt. 14 Prill  2018, në minierat e Klosit dhe të Bulqizës, ku humbën jetën minatorët me inicialet P.M. dhe A. Sh. Bëhet e ditur se, këto dy ngjarje kanë ndodhur për shkak të përdorimit të lëndëve plasëse gjatë procesit të nxjerrjes së mineraleve, ndërsa Policia e Shtetit po heton mbi shkaqet dhe personat përgjegjës.

Humbja e jetëve të minatorëve që sigurojnë jetesën përmes punësimit në minierat e kromit është kthyer në një fenomen që dekadat e fundit ka shkaktuar vdekjen e dhjetëra punonjësve, duke rënduar edhe më tepër gjendjen sociale dhe ekonomike të familjarëve të viktimave.

Mbrojtja e jetës së shtetasve, pavarësisht pozitës apo punës së tyre, garantohet në nenin 21 të Kushtetutës dhe në nenin 2 të Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut. Në mënyrë të posaçme, Ligji nr. 135/2016, “Për sigurinë dhe shëndetin në punë, emergjencat dhe shpëtimin në veprimtarinë minerare dhe në punimet  nëntokësore në veprat hidroenergjetike” garanton sigurinë e jetës dhe mbrojtjen e shëndetit të punëmarrësve e të personave të tjerë, që kryejnë punë në veprimtarinë minerare.

Subjektet private të pajisura me leje shfrytëzimi minerare kanë detyrim ligjor[1] të marrin masat e nevojshme për të siguruar e garantuar sistemin dhe pajisjet e sinjalizimit, për çdo vend pune që paraqet rrezik për jetën e shëndetin e punëmarrësve, që punimet të zhvillohen në përputhje të plotë me projektet teknike dhe pasaportat teknologjike, për të plotësuar kërkesat e parashikuara në rregulloret e sigurimit teknik e të mbrojtjes në punë, të marrin masat e nevojshme që punimet në miniera, pajisjet dhe lënda plasëse të mirëmbahen në një nivel të tillë që të plotësojnë kërkesat e sigurisë në punë, si dhe të informojnë dhe formojnë punëmarrësit me njohuritë e duhura për rreziqet që përmban përdorimi i tyre.

Në mënyrë të veçantë, Autoriteti Kombëtar për Sigurinë dhe Emergjencat në Miniera, kur vlerëson prezencë të rreziqeve serioze për jetën e punëmarrësve, shkelje të rënda të ligjit e të rregullave teknike për sigurinë dhe shëndetin në punë ka kompetenca ligjore të vendosë sanksione me gjobë ose të pezullojë tërësisht ose pjesërisht veprimtarinë prodhuese të subjektit privat.

Me qëllim parandalimin e ngjarjeve të ngjashme që prekin një të drejtë themelore siç është e drejta për të jetuar dhe për të siguruar që këto veprimtari zhvillohen duke respektuar rregullat e sigurisë në punë, Shoqata “Together for Life” i bën thirrje organeve shtetërore përgjegjëse, si Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë dhe Autoriteti Kombëtar për Sigurinë dhe Emergjencat në Miniera që, në përputhje me përgjegjësitë e tyre ligjore, të ushtrojnë kontrolle të thelluara dhe efikase si dhe të penalizojnë sipas ligjit, çdo subjekt që kryen shkelje të këtyre rregullave.

[1] Nenet 9-12, 18 e vijues, të Ligjit nr. 135/2016

 

LËR NJË MESAZH

Please enter your comment!
Please enter your name here