Kryefaqja Box 3 “Përtej Barrierave”, përfundon projektin “Aktorët jemi ne”

“Përtej Barrierave”, përfundon projektin “Aktorët jemi ne”

0
Shpërndaje

“Aktorët jemi ne” ishte një projekt me një hark kohor prej 8(tetë) muajsh i bashkëfinancuar nga Ministria e Kulturës dhe i implementuar nga organizata Përtej Barrierave.

Qëllimi i projektit ishte  promovimi i artit përmes një teknike teatrale risi, që ndikon në edukimin e brezit te ri, mbi të drejtat e njeriut, përfshirjen sociale dhe pjesëmarrjen rinore nën një emërues të përbashket siç është teatri.

Projekti ishte dizenjuar mbi parimet e respektit dhe tolerancës duke përdorur si mjet inspirues “teatrin e të shtypurit” (theater of the oppressed). Teatri i të shtypurit përmban një dimension gjithëpërfshires pasi janë vetë të rinjtë që zgjedhin tematikën që i shqetëson, shkruajnë skenarin, ndajnë rolet dhe punojnë për performancën finale. Ajo që e bën të ndryshëm nga teknikat e tjera është përfshirja e audiencës në rolin e aktorëve gjatë performancës së dytë, përfshirje që sugjeron zgjidhje, bashkëpunim dhe reagim kundrejt fenomeneve negative.

Shoqata “Pertej Barrierave” ka akumuluar një experience të larmishme në edukimin e brezit të ri nëpërmjet kësaj teknike të teatrit. “Përtej Barrierave” ka rreth 8 vite që punon me rrjete të ndryshme europiane në fushën e teatrit të të shtypurit.

Projekti promovoi artin përmes një teknike teatrale risi që ndikon në edukimin e brezit të ri mbi të drejtat e njeriut. Respekti për të drejtat e njeriut është baza e ekzsitencës sonë por shkrimi i tyre në letër nuk nënkupton dhe garanton gjithmonë respektimin e tyre.

Disa nga aktivitetet e projektit ishin:

Aktiviteti 1:  Workshope nëpër shkolla. Të gjitha ëorkshopet janë zhvilluar te Qëndra Multifunksionale TEN.

U organizuan 6(gjashtë) workshope me 6(gjashtë) gjimnaze në Tiranë përkatesisht me:

Gjimnazi “Sami Frasheri”

Gjimnazi me orientim gjuhësor “Asim Vokshi”

Gjimnazi “Aleks Buda”

Gjimnazi “ Qemal Stafa”

Gjimnazi “Ismail Qemali”

Gjimnazi “Partizani”

Aktiviteti 2:  Prodhimi i manualit në gjuhën shqipe mbi teknikën e Teatrit të të Shtypurit.

Aktiviteti 3: Seminari përmbyllës i projektit

Seminari u organzua në mjediset e Qendrës Rinore  të Tiranës në Rrugën e Kavajës në datën 11 Nentor 2017 në oren 10:00.

Ky seminar kishte si qëllim të sillte së bashku përfaqësues të ndryshëm të shoqerisë civile që punojnë me artin si dhe të rinjtë, përfaqësues të Ministrisë së Kulturës, drejtuesit e shkollave, mesuesit dhe të rinjtë e gjashtë (6) shkollave të mesme që morrën pjesë në projekt, si dhe aktivistët e organizatës “Përtej Barrierave” për të ndarë eksperiencën e akumuluar në këtë projekt. Njëkohësisht një nga objektivat e këtij seminari ishte vënia e theksit te promovimi i artit si një mjet edukativ dhe nxitja e politikave gjithëpërfshirëse duke promovuar zhvillimin e teknikave të reja në të ardhmen dhe duke i futur ato edhe në kurrikulat shkollore. Ky projekt solli një risi në edukimin artistik me të rinjtë duke propozuar për herë të parë tekniken e Teatrit të të Shtypurit.

Njëkohësish gjatë kësaj dite u prezantua edhe produkti final i këtij projekti, Manuali- “TEATRI mes artit dhe edukimit” i cili është një udhërrëfyes për të gjithë ata që do të duan të përdorin Teatrin e të Shtypurit, vjen si një nga materialet e para të ofruara në gjuhën shqipe për këtë teknike teatrale, artisike dhe edukative të panjohur në vendin tonë.

Disa nga rezultatet e këtij projekti ishin:

 • 36 orë trajnim
 • 150 nxënës të trajnuar
 • 6 shkolla që kanë përfituar nga projekti
 • 1 manual në gjuhën shqipe
 • Edukim përmes artit
 • Promovimi i teatrit
 • Gjithëpërfshirje sociale përmes artit
 • Promovim i të drejtave të njeriut
 • Nxitje e mendimit kritik
 • Aplikimi i një metode të re, siç ishte teatri i të shtypurit
 • Promovim i kulturës dhe i diskutimit
 • Njohja e të rinjve me edukimin jo-formal

LËR NJË MESAZH

Please enter your comment!
Please enter your name here