Kryefaqja Të rinjtë Aktivitete Play Fair – mësim kreativ për të drejtat e njeriut

Play Fair – mësim kreativ për të drejtat e njeriut

0
Shpërndaje

Në kuadër të projektit “Play Fair – Mësim kreativ për të drejtat e njeriut” u zhvillua me sukses trajnimi i dytë i implementuar nga organizata Përtej Barrierave në nën grantimin e organizatës World Vision Albanian dhe rrjetit Seeyn.

Fair Play është një projekt 9 muaj i fokusuar në lojërat e bordit arsimor si mjet kreativ dhe inovativ edukativ për promovimin e të drejtave të njeriut në mesin e të rinjve në Shqipëri. Është një propozim unik që sjell elementin e gamifikimit në edukimin për të drejtat e njeriut, ku nëpërmjet lojës dhe edukimit joformal, temat e të drejtave të njeriut të cilat mund të jenë të vështira ose tabu për të diskutuar, do të shërbejnë në një mënyrë të luajtjes që e bën më të lehtë për të rinjtë të hapen dhe të mësojnë gjatë lojës. Për më tepër, projekti ofron një grup të veçantë, sepse i vendos të rinjtë në thelbin e saj si nxënësit dhe krijuesit e lojërave.


Objektivi i saj i përgjithshëm është ngritja e vetëdijes së të rinjve dhe palëve të interesuara për rëndësinë e trajtimit të çështjeve të të drejtave të njeriut nëpërmjet qasjeve inovative të lojës arsimore, duke kontribuar në mbrojtjen e të drejtave të njeriut, shoqërisë kohezive dhe aktive.

Gjatë trajnimit të dytë morën pjese 28 pjesëmarrës, të njëjtët që ishin pjesë e trajnimit të parë të projektit. Gjate këtij aktiviteti ata patën mundësinë të eksploronin më në thellësi konceptin e lojërave të tavolinës dhe më vonë të ndarë në grupe ata do të zhvillonin 5 lojëra tavoline me temën e Të drejtave të njeriut. Gjatë ditëve të trajnimit të rinjtë patën mundësinë të bënin testimin e lojërave të krijuara prej tyre midis grupit dhe te merrnin feedback në mënyrë që të mund të reflektonin mbi punën e bërë dhe të përmirësonin diçka nëse mundej.

Lojërat e zhvilluara gjatë trajnimit u pritën shumë mirë nga pjesëmarrësit dhe në vazhdimësi me ndihmën e ekspertëve të jashtëm ato do te përfundohen tërësisht nga pikëpamja e përmbajtjes dhe dizajnit. Të rinjtë patën mundësi të zhvillonin aftësi të ndryshme, si ajo e të punuarit ne grup, të folurit në publik, të zhvillonin imagjinatën e tyre dhe të përmirësonin aftësitë komunikuese.

Gjithashtu patën hapësirë të mjaftueshme për të debatuar, ndarë mendimet e tyre dhe të eksploronin koncepte më të thella për sa i përket temës së të drejtave të njeriut. Në fazat e mëtejshme të projektit ata do të sillen si multipliers, ku do të bëjnë testimin e lojërave të krijuara gjatë aktivitetit.

LËR NJË MESAZH

Please enter your comment!
Please enter your name here