Ligjet

Shërbimi shëndetësor spitalor, financim nga sigurimet shëndetësore

Këshillimi i Ministrave ka vendosur sot financimin e shërbimeve shëndetësore spitalore nga skema e detyrueshme e sigurimeve të kujdesit shëndetësor. Në vendimin e marrë pas propozimit të ministrit të Shëndetësisë u vendos: Në...

 

Nisma e USAID-it: Pacienti në qendër të sistemit shëndetësor

Drejtori i spitalit të Lezhës RISI: Paneli Këshillimor Qytetar në Spitalin Rajonal Lezhë Blerina Dudushi: Projekti i USAID “Mbështetje Reformës në Shëndetësi” (MRSH) ofron asistencë teknike për Spitalin Rajonal Lezhë për ngritjen...

 

Infeksionet spitalore në Korçë, bashkëpunim intensiv për uljen e tyre

Spitali Rajonal Korçë Ngritja e “Njësisë së Kontrollit dhe Parandalimit të Infeksioneve Spitalore” pranë Spitalit Rajonal të Korçës në bashkëpunim me USAID-in tashmë ka dhënë rezultate të dukshme, të cilat pritet që hap...

 

Shërbimi për mirëmbajtjen e pastërtisë dhe të higjienës së mjedisit spitalor

Vera Beça Shefja e Shërbimit të Kujdesit Mjedisor, Dr. Vera Beça, me profesion mjeke mikrobiologe shpjegon se si arritën të krijojnë për herë të parë në vendin tonë këtë shërbim sipas të gjitha standarteve Shërbimi i Kujdesit...

 

Urdhri i Mjekut: Ligj për zhdëmtimin financiar të pacientëve

Eriola Çuko Urdhri i Mjekut do të propozojë vitin e ardhshëm hartimin e një ligji për zhdëmtimin financiar të pacientëve në rastet e gabimeve mjekësore nga ana e mjekëve. “Ne do t’a bëjmë propozimin dhe do të insitojmë për...

 

Sigurimet shëndetësore, informacion për emigrantët

Proçedura që duhet të ndjekë një shtetas shqiptar i kthyer (emigrant) për t’u përfshirë në Skemën e Sigurimeve të Kujdesit Shëndetësor. Çdo emigrant në momentin që kthehet në Shqipëri, duhet të plotësojë kriteret e përcaktuara...

 

Ligji për transplantin e organeve

Ligji nr. 10454, dt. 21.7.2011 “Për transplantimin e indeve, të qelizave dhe të organeve në Republikën e Shqipërisë” Neni 3 Fusha e zbatimit Ky ligj zbatohet në të gjitha strukturat shëndetësore që ushtrojnë veprimtari...