Tel. : 04 224 85 00 (fiks),

069 21 95 065 (mobile) 

Klinika e specialiteteve mjekësore, laborator biologjik, ekografi, QSUT

Shef i repartit të endokrinologjisë, QSUT