Dr.Blerim MyftiuMjek Neurolog

Diplomuar në 2007 Fakulteti i Mjekësisë i Stambollit, Universiteti i Stambollit, Departamenti i Neurologjisë, Stamboll, Turqi.

Specializuar në 2012 Departamentin ei Neurologjisë, në Fakultetin e Mjekësisë, Stamboll, Turqi

Që prej 2012 e në vazhdim, mjek neurolog në Spitalin Amerikan, Prishtinë.

Kontakt: 042 35 7535