Mjeke Obstetër Gjinekologe

Diplomuar në 2000 si mjeke e përgjithshme në Fakultetin e Mjekësisë, Tiranë.

Specializuar në 2006 në Obstetrikë-Gjinekologji, SUOGJ “K. Gliozheni”, Tiranë.

Që prej qershorit 2014 mjeke Obstetër Gjinekologe në Spitalin Amerikan, Tiranë.

Kontakt: 042 35 7535