Luftime Bruka

Endokrinologe

Doktore e Shkencave Mjekësore

Email: luftime_br@hotmail.com

Vendi i Punës: Poliklinika Qendrore, Tiranë