Edjon-HajroMjek Kardiolog

Diplomuar në 2005 Universiteti i Hacettepese – Ankara, Turqi.

Specializuar në 2010 Kardiologji, Spitali  Turkiye Yuksek .

Që prej 2011 e në vazhdim, mjek kardiolog në Spitalin Amerikan, Tiranë.

Kontakt: 042 35 7535