VIZITA AMBULATORE                                                                    ÇMIMI/LEKË

Vizita tek mjeku i familjes                                                                            1000

Vizitë te mjeku specialist në Poliklinikë                                                  1500

Kryerja e injeksioneve (muskulare, venoze, subkutane)                 150

Manipulime mikrokirurgjkale ambulatore                                             500

Vizitë te mjeku specialist në spitalet universitare                               3000

Vizitë te mjeku specialist në spitalet rajonale                                      2000

Vizitë te mjeku specialist në spitalet e rretheve                                 1500