Prof Namik Kemal DuruMjek Obstetër – Gjinekolog

Specialist në Fertilizimin In Vitro

Diplomuar në 1994 në Shkollën Ushtarake të Mjekësisë Gulhane (Obstetrikës dhe Gjinekologjisë), Ankara, Turqi.

Që prej 2013 e në vazhdim, mjek gjinekolog në Spitalin Amerikan, Tiranë.

Kontakt: 042 35 7535