Fushata “He for She”, apo thënë shqip, “Ai për Atë”, është një fushatë globale ndërgjegjësimi për barazinë gjinore. Ajo synon të përfshije edhe meshkujt si agjentë të arritjes së kësaj barazie, duke i inkurajuar ata të veprojnë kundër pabarazisë me të cilën përballen sot në botë gratë dhe vajzat. Pjesë e kësaj fushate është dhe shoqata “Together for Life” e cila në aktivitetet që organizon në kuadër të kësaj fushate,  synon të përfshijë edhe të rinjtë  si ambasadorë të rëndësishëm të kësaj kauze. Nxënësit e gjimnazit Sami Frashëri kanë qënë gjithashtu pjesë e kësaj fushate duke përcjellë mesazhe të rëndësishme për bashkëmoshatarët e tyre dhe jo vetëm…

HeforShe8HeforShe11HeforShe9HeforShe10HeforShe12HeforShe7HeforShe5HeforShe6HeforShe4HeforShe2he for sheHeforShe14Heforshe17Heforshe16Heforshe15